About us

The Secular Underground Network is a project of Stichting id Fix

Stichting id Fix is based in the Netherlands and initiates projects and supports people to stand up for themselves in their own way and to build a better future for themselves, their environment and the world

Stichting id Fix
Vasteland 78
3011 BN Rotterdam
Email: info@idfix.net
Kvk: 24396983
ING 65.77.86.268
IBAN: NL78INGB0657786268
Fiscaal nummer NL816885771B01
Tel: 010-2934330

Algemene Voorwaarden voor Stichting id Fix

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.secularundergroundnetwork.org , zoals deze beschikbaar is gesteld door Stichting id Fix . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting id Fix is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting id Fix.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stichting id Fix te mogen claimen of te veronderstellen.

Stichting id Fix streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.secularundergroundnetwork.org onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Stichting id Fix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Retourbeleid

Eenmalige donaties kunnen niet geretourneerd worden. Bij het aangaan van een periodieke donatie, kan de laatste de incassomachtiging op elk moment ingetrokken worden. Indien de intrekking gebeurt binnen 14 dagen na de laatste betaling, kan schriftelijk (per e-mail) verzocht worden om terugstorting van de laatste donatie.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.secularundergroundnetwork.org op deze pagina.

Sharing is caring